مدارک لازم برای پیکاپ آمریکا در دوبی مستقیما به نوع ویزای درخواستی مرتبط می باشد:

1. ویزای B1 , B2 :
*اصل پاسپورت
*برگه زرد یا صورتی
*وکالت نامه
*برگه تائیدیه قرار ملاقات ( APPOINTMENT CONFIRMATION )

برای ویزای B1 ارسال دعوت نامه کنگره نیز توصیه می شود.

طبق قانون سفارت برای پیکاپ پاسپورت هایی که در سال 2013 مصاحبه شده و ویزای آنها مورد تایید جهت صدور واقع شده اند، EMPOST دبی برای تحویل پاسپورت به سفارت مشخص شده است. معمولا نیازی به الصاق مدارک در این مرحله نیست هرچند توصیه می شود نسخه ی برگه زرد و فرم DS 160مسافران تحویل داده شود. در صورتی که تاریخ مصاحبه به پیش از سال 2013 باشد، ارسال برگه زرد به همراه پاسپورت الزامی است. این پاسپورت ها باید به جای تحویل به EMPOST به منشی سفارت تحویل داده شوند. مدت زمان آماده شدن پرونده ها بین 1 تا 2 هفته کاری متغیر است.

  

هزینه نوع فرایند
200 هزار تومان پیکاپ پاسپورت امریکا در دبی
350 هزار تومان پیکاپ پاسپورت در ابوظبی
200هزار تومان پیکاپ پاسپورت در ارمنستان
625 هزار تومان پیکاپ آمریکا از آنکارا