پیکاپ پاسپورت انگلیس در آنکارا

حضور متقاضیان در روز مصاحبه جهت انگشت نگاری و تحویل مدارک الزامیست و سفارت انگلیس (TelePerformance) اصل پاسپورت را از متقاضی دریافت میکند و روزی که مدارک آمادۀ پیکاپ هستند اصل تمامی این مدارک را نماینده ی رسمی این مرکز دریافت میکند . به علت اینکه سفارت انگلیس اصل پاسپورت مسافر را نگه میدارد مسافران بدون پاسپورت و با دریافت برگۀ عبور از سفارت خانه های ایران واقع در آنکارا و استانبول میتوانند به ایران بازگردنند.

پیکاپ پاسپورت ویزای توریستی (مواقعی که پاسپورت در آنکارا باشد)
زمانی که مسافر در خواست ویزا و انگشت نگاری را از آنکارا انجام دهد، با برگه ی عبوری که از کنسولگری جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده است، می تواند به ایران بازگردد. پس از مدت دو الی سه هفته مسافر ایمیلی از سفارت انگلیس دریافت خواهد کرد که مدارک آماده ی پیکاپ می باشند. جهت پیکاپ پاسپورت، مسافر ملزم به ارائه مدارک ذیل می باشد:

*کپی گذر نامه
*وکالتنامه امضاء شده
*رسید سفارت

پس از ارائه مدارک فوق توسط مسافر پاسپورت در روز دوشنبه یا پنج شنبه یا بعد از روز تحویل، در تهران دریافت خواهد شد.


مدارک مورد نیاز برای پیکاپ پاسپورت انگلیس
*اسکن رسید بارکد دار سفارت انگلیس
*اسکن صفحه اول پاسپورت متقاضی

مدارک مورد نیاز برای پیکاپ انگلستان در ابوظبی
*اصل پاسپورت
*ایمیل سفارت که دارای بارکد می باشد
*وکالت نامه
*رسید واریز وجه سفارت

مدارک مورد نیاز پیکاپ انگلستان در دبی

مشابه با مدارک لازمه برای پیکاپ ابوظبی به همراه مدارک درخواست شده از جانب سفارت می باشد.اطلاعات مرتبط با وقت سفارت انگلیس
امکان تعیین وقت در آنکارا، استانبول، دبی و ابوظبی وجود دارد.
لازم به ذکر است که پیکاپ پاسپورت ها در کمتر از یک هفته از زمان آماده شدن پاسپورت ها برای پیکاپ انجام میشود.

پیکاپ انگلستان در امارات
عموما پیکاپ انگلستان در امارات مربوط به کیس های اقامتی , ازدواجی و اعتراضی است که بنا بر مکان انتخابی انگشت نگاری در دوبی یا ابوظبی پیکاپ می شوند. سایر موارد مگر در موارد نادر شامل پیکاپ نمی شوند.

 

 

پیکاپ پاسپورت انگلیس
هزینه نوع فرایند
450 هزار تومان انگلیس در ابوظبی
250 هزار تومان انگلیس در آنکارا
120 دلار انگلیس در استانبول

 

 

 

وقت سفارت انگلیس
هزینه نوع فرایند
604 دلار ویزای دانشجویی
209 دلار ویزای توریستی 6 ماهه
568 دلار ویزای توریستی 2 ساله
969 دلار ویزای توریستی 5 ساله