هر مسافری برای ورود به کشوری به جز سرزمین مادری، اجازه‌ی ورود لازم دارد. این مجوز بنا به روابط دیپلماتیک متفاوت است: در برخی کشورها پلیس مرزی با چک‌کردن گذرنامه‌ اجازه‌ی ورود می‌دهد و در برخی دیگر، ویزا باید از طریق سفارت کشور مقصد صادر شده باشد. در بخش راهنمای دریافت ویزا، مجموعه‌ای از قوانین اخذ ویزای توریستی کشورهای مختلف گردآوری شده است. راهنما شامل اطلاعاتی در رابطه با مدارک موردنیاز، تعیین وقت سفارت، هزینه‌ی صدور روادید، آدرس و شماره‌ تلفن‌های سفارت و ... می‌شود.