توراستانبول 7 مهر

 مدت اقامت 6 شب و 7 روز 
 تاریخ 7 مهر
 ایرلاین ماهان