تورموریس ماداگاسکار

 مدت اقامت 9 شب و 10 روز 
 تاریخ 5 شهریور
 ایرلاین ترکیش