تور بالی (هفتگی)

 مدت اقامت 8 شب و 9 روز 
 تاریخ هفتگی
 ایرلاین  ایراسیا

تور بالی بانکوک

 مدت اقامت 9 شب و 10 روز 
 تاریخ  9 شهریور
 ایرلاین  تای ایرویز

تور بالی سنگاپور

 مدت اقامت 7 شب و 8 روز 
 تاریخ  9 یا16 شهریور
 ایرلاین قطرایرویز