air france

شرکت هواپیمایی فرانسه KLM تصمیم به راه اندازی مسیرهای پروازی با مسافت های طولانی کرده است . دسترسی به این مسیر ها برای مسافران میسر نبوده که پیش بینی شده است این برنامه تا سال 2017 اجرا شود...
مسیر ها و هزینه آن ها هنوز اعلام نشده است

ولی شرکت هواپیمایی فرانسه در نظر دارد که تا سال 2020 , 10 هواپیما دور برد را به ناوگان خود اضافه کند .
این شرکت هواپیمایی در تلاش است با حضور در بازارهای رقابتی فوق العاده ای مانند آسیا که در آن شرکت های دیگر به دلیل رقابت کاهش قیمت داشته اند فروش بازار را به خود اختصاص دهد . از دیگر اهداف شرکت رقابت با خطوط هوای خلیج فارس می باشد .به کذارش رویتر از امکانات این پرواز ها وجود بخش های اوکنومی , تجاری , و صندلی هایی با قابلیت تبدیل به تخت خواهد بود .
این شرکت یک پیشهاد ساده , مدرن و نوآورانه که هم هزینه نیست ارائه خواهد کرد . این شرکت در بیانیه ای گفته افر مناسب برای مسافران مقاصد تفریحی خواهد بود .